ม.กรุงเทพ ชี้ 3 สายงานด้านไอทีมาแรง บริษัทพร้อมให้เงินเดือนสูง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชี้เทรนด์อาชีพไอทีมาแรง 3 สายงานเป็นที่ต้องการทั่วโลก หลายบริษัทพร้อมเสนอเงินเดือนให้สูงกว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วไป

การศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพด้านไอทีทุกสาขามีความต้องการและขาดแคลนอย่างมากทั้งในระดับโลก รวมทั้งในประเทศไทยเองด้วย

ทั้งนี้เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้อาชีพด้านไอที มีความต้องการสูงในทุกตำแหน่งงาน และเป็นหนึ่งในทิศทางตลาดแรงงานที่จะช่วยทำให้แรงงานไทยหลุดพ้นจากกับดักความยากจนตามแผนพัฒนาประเทศ

จึงเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งว่านักเรียนที่เข้าเรียนต่อด้านไอที เมื่อเรียนจบไปแล้ว จะมีงานทำรองรับในทันทีจากบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม งานในสายไอทีเริ่มมีความต้องการโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ตามปัญหาและความต้องการเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจารกรรมข้อมูลในโลกไซเบอร์ หรือเทรนด์การเก็บข้อมูลลูกค้า จัดทำฐานข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ทำให้เกิดอาชีพโปรแกรมเมอร์สาขาใหม่ขึ้นมาก็คือ “สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” เพื่อดูแลระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และ “สาขาวิทยาการข้อมูล” เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับการนำมาวิเคราะห์และประโยชน์

“ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้เปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Data Science and Cybersecurity) ขึ้นมารองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่กับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ที่มีแต่เดิมอยู่แล้ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >>  “ตรีนุช” เล็งฟื้น “ทวิศึกษา”